Đề Tài

Nghe

Bài giảng

 

 

Dàn Bài

Xem

Ngày

Đường mới Chúa mở

 

 

Video/Xem

12/08/2019

Đồng tiền miệng cá

 

 

Video/Xem

11/24/2019

Đưc tin dời núi

 

 

Video/Xem

11/10/2019

Các cấp độ đức tin II

 

 

Video/Xem

11/03/2019

Các cấp độ đức tin

 

 

Video/Xem

10/28/2019

Các giai đoạn biết Chúa

 

 

Video/Xem

10/20/2019

Đức Tin Thinh Lặng

 

 

Video/Xem

10/13/2019

Cám dổ t́m điều đă có II

 

 

Video/Xem

09/29/2019

Cám dổ t́m điều đă có

 

 

Video/Xem

09/22/2019

Con trẻ và nước Trời

 

 

Video/Xem

09/15/2019

Ơn Thần Hựu Của Chúa

Audio/Nghe

 

 

09/08/2019

Vượt Trên Tất Cả

 

 

Video/Xem

08/25/2019

Thiên Nhiên giảng luận

 

 

Video/Xem

08/18/2019

Diển Giả 24/7

Audio/Nghe

 

 

08/11/2019

Nhứng quyết định trong đời

 

 

Video/Xem

08/04/2019

Bốn Giai Đoạn Hồng Ân II

 

 

Video/Xem

07/28/2019

Bốn Giai Đoạn Hồng Ân

Audio/Nghe

 

 

07/21/2019

Th́ Hiện Tại của Hồng Ân

 

 

Video/Xem

07/14/2019

Tất cả là hồng ân

Audio/Nghe

 

 

06/23/2019

Di sản của cha

 

 

Video/Xem

06/14/2019

Linh Tŕnh

 

 

Video/Xem

06_09_2019

Phước hạnh Chúa Thăng Thiên

 

 

Video/Xem

06_02_2019

Định luật Tâm Linh

 

 

Video/Xem

05_19_2019

Mẹ sẽ thuyệt hơn

 

 

Video/Xem

05_12_2019

Ngày Trước va Hôm Nay

Audio

 

 

05_05_2019

Định Luật Siêu Nhiên

 

 

Video/Xem

04_28_2019

Sống trong Đấng Sống

 

 

Video/Xem

04_21_2019

Chết với Đấng Christ

 

 

Video/Xem

04_14_2019

Định luật Thiên nhiên

 

 

Video/Xem

04_07_2019

Các định luật cuộc sống

 

 

Video/Xem

03_31_2019

Nổ lực hay Năng lực

 

 

Video/Xem

03_24_2019

Thay Đổi

 

 

Video/Xem

03_17_2019

Lời Giảng Thầm Lặng

 

 

Video/Xem

03_10_2019

Giải pháp cho nan đề

 

 

Video/Xem

03_03_2019

Gánh nhẹ nhàng

 

 

Video/Xem

02_17_2019

Ách Ta Dễ Chịu

 

 

Video/Xem

02_10_2019

Tam Phước Vĩnh Hằng

 

 

Video/Xem

02_03_2019

Khuông mẫu hầu việc Chúa

 

 

Video/Xem

01_27_2019

Chúa nhận thờ phượng

 

 

Video/Xem

01_20_2019

Ân điển trong thờ phượng

 

 

Video/Xem

01_13_2019

Sự khởi đầu tốt nhứt

 

 

Video/Xem

01_06_2019

Ngài nâng tôi lên

 

 

Video/Xem

12_30_2018

Được Ở Trong Chúa

 

 

Video/Xem

12_16_2018

Giá Trị Con Người

Audio

 

Video/Xem

12_02_2018

Tạ Ơn Khi Kinh Ngạc

 

 

Video/Xem

11_18_2018

Tạ ơn v́ được cứu

Audio

 

Video/Xem

11_11_2018

Chúa Thay Thế Rồi

 

 

Video/Xem

11_04_2018

Bốn Mùa Cuộc Đời

Audio

 

Video/Xem

10_28_2018

Mức Sống

Audio

 

Video/Xem

10_21_2018

Sống Quân B́nh

Audio

 

Video/Xem

10_14_2018

Ân Điển Chúa Đẹp Biết Bao

Audio

 

 

09_23_2018

Kẻ Trộm Khoanh Tay

 

 

Video/Xem

09_16_2018

Kẻ Trộm Năng Lực

Audio

 

Video/Xem

09_09_2018

Một Nguyên Tắc Biến Đổi

Audio

 

Video/Xem

08_19_2018

Sức Mạnh của Ân Điển

Audio

 

Video/Xem

08_12_2018

Bản Thiết Kế Đời Người

Audio

 

Video/Xem

07_29_2018

Không Thể & Có Thể

 

 

Video/Xem

07_22_2018

Thiên Nhiên Giảng Luận

Audio

 

Video/Xem

06_24_2018

Người Cha Tuyệt Vời

Audio

 

Video/Xem

06_17_2018

Nơi Sự Hư Không bắt đầu

 

Read

Video/Xem

06_10_2018

Sau các ngày lễ

 

Read

Video/Xem

06_03_2018

Điều Chỉnh Sự Kiêu Gọi

Audio

Read

Video/Xem

05_20_2018

Người Mẹ Tuyệt Vời

 

Read

Video/Xem

05_13_2018

Được Chúa Chăn Dắt

Audio

 

Video/Xem

05-06-2018

Chiên Trong Bầy

Audio

Read

Video/Xem

04_29_2018

Chiên Của Chúa

 

Read

Video/Xem

04_22_2018

Dấu Hiệu Sự Sống

Audio

Read

Video/Xem

04_15_2018

Hoàn Tất Sự Phuc Sinh

Audio

Read

Video/Xem

04_08_2018

Chạy Đến Với Chúa

 

Read

Video/Xem

04_01_2018

Thương Khó

 

Read

Video/Xem

03_12_2018

Vượt Qua Giờ C

Audio

Read

Video/Xem

03_18_2018

Chạm Ḷng Chúa

 

Read

Video/Xem

03_11_2018

Vai Tṛ Của Sự Hầu Việc

 

Read

Video/Xem

03_04_2018

Đường Phước (2)

 

Read

Video/Xem

02_25_2018

Bàn Tiệc Của Cuộc Đời

Audio

Read

Video/Xem

02_11_2018

Ḷng Khao Khát

 

 

Video/Xem

02_04_2018

Ái Tâm Chúa

Audio

Read

Video/Xem

01_21_2018

Làm Người Chuyển Giao

Audio

Read

Video/Xem

01_14_2018