H́nh ảnh

Video Clip

 Hội Đông Bồi Linh Vùng Trung Tây 2014

Mother’s_Day 2012

35th anniversary      Kỷ_Yếu PDF files Part 1     Part 2      Part 3

Mother’s Day 2010

Báp tem/Bastism 09/2009

Father’s Day

Bồi Linh Des Moines 2009-Retreat Des Moines IA May 22-24-2009

Camp Rivercest-Trai Gia Đ́nh 9_07_08

Hội Đồng MN/2008

Camp Rivercrest-Trai Gia Đ́nh 09_15-16_2007

Father’s Day 2007

Hội Đồng Trung Tây Omaha May, 2007

Sinh_hoạt_mùa Xuân_2007

Mother’s Day 2007

Cắt cỏ/Mowing 2007_04_22

H́nh Hội Thánh/Church’s picture

Lễ Phục Sinh 2007/Easter 2007

Vui Tết 2007 / Vietnamese New-Year

Giáng Sinh 2006 / Christmas 2006

Lễ mừng 50 thành hôn ô/b mục sư Phấn / 50 years Anniversary

Hội Đồng vùng trung tây 2006 / Midwest district conference

Kỷ –Yếu 30 năm thành lập H.T. / 30 year Anniversay

 

2010 Christmas

2010 reflection on Thanksgiving Day

35th Năm thành lập Hội Thánh

Hội_Đồng_Midwest_2010

Thương khó 2009

Mother’s Day 2008 Clips

Christmas 2007 video clips