Hội Thánh Tin Lành Lincoln

                      Vietnamese Alliance Church

1440 West A Street

Lincoln Ne 68522

Mục sư Vơ Thanh B́nh

 

402-613-4955

Email: bvo19@neb.rr.com

 

 

 

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

402-570-9483

Trương Thành Đoàn

402-427-0151

Trương Sơn Hoài

402-304-1146